HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ


“NOT: İş bu Sözleşme tarafların karşılıklı anlaşarak oluşturulmasından oluşmaktadır. Aşağıdaki sözleşme standart sözleşmedir. Taraflar anlaştığı takdirde maddeler eklenebilir ve silinebilir” İtiraz edilmediği sürece aşağıdaki sözleşme kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 1 – TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme İnternet sitemizdeki hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan aztmedya.net ile internet sitemizdeki hizmetlerden faydalanan Kişi / Kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında, aztmedya.net internet adresinde ve faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu siteler üzerinden iletişime geçilerek alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 2 – KONU

2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet Sitesi Tasarımı aztmedya.net tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. Yapılan tasarımlarda müşterinin özel yazılım isteği olmadığı takdirde site .NET ,html veya php alt yapısı ile oluşturulacaktır. Websitesi Yaptıran Tüm Müşterilerimiz, Web tasarıma Başlamadan önce itiraz etmedikleri sürece Bu Şartları Kabul Etmiş Sayılacak ve hiç bir hak talep edemeyeceklerdir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise web tasarım hizmeti özel yazılım ile yapılandırılacaktır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini tedarik etmiş ise incelenerek kullanılabilir. Müşterinin talebi durumunda bu hizmet aztmedya.net  tarafından ücret mukabilinde verilecektir. Bu Noktada MÜŞTERİ’nin bağlı olacağı firma aztmedya.net olacaktır. Fakat destek ve hizmetin sağlıklı şekilde verilebilmesi için sunucu alt yapısı aztmedya.net tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde sunucu taraflı sorunlardan aztmedya.net sorumlu değildir.

3.2 Websitesi için gerekli olan hosting sistemlerini aztmedya.net’in karşılaması durumunda MÜŞTERİ yıllık hosting ve domain güncelleme bedeli olan standart paket için 400 TL ‘yi her yıl ödemek durumundadır (siteler arasında farklılık olabilir). Ücret Ödenmediğinde tüm hizmetler durdurulacaktır. Bu ücreti değiştirme hakkı aztmedya.net  elinde bulunmaktadır. Gerektiğinde güncelleme yapılabilir.

3.3 MÜŞTERİ hosting sistemlerinin temin edildiği firma kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu kurallar aztmedya.net tarafından müşteriye bildirilecektir. ( Toplu mail gönderimi yasak olması, T.C yasalarına aykırı içerik sitelerinin barındırılmasının yasak olması gibi). aztmedya.net sunucu alt yapısını çözüm ortakları tarafından sağlamaktadır.

3.4 MÜŞTERİ, İnternet Sitesinin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları tedarik etmek ve aztmedya.net’e teslim etmekle yükümlüdür.

3.5 MÜŞTERİ, hazırlanacak olan web sitesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, aztmedya.net ‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.6 MÜŞTERİ hostingi kendisi sağlaması durumunda web sitesi tamamlandıktan sonra yedeklerini almakla yükümlüdür. Olası Sorunlarda aztmedya.net hiçbir şekilde sorumlu değildir. aztmedya.net tarafından sağlanan hosting paketlerinde yedekleme aztmedya.net’e aittir. Yedekmele hizmeti ise her site için geriye dönük olarak maksimum 1 aylık yedekleri kapsamaktadır. Eski yedekler sunucudan otomatik olarak silinmektedir.

3.7 MÜŞTERİ web site tasarımı ile ilgili belirlenen ücreti aztmedya.net’in belirlediği tarihlerde ödemekle yükümlüdür. İlgili tarihlerde ödeme yapılmadığında aztmedya.net tüm hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Müşteri Aksi bir hak talep etmeyecektir.

3.8 MÜŞTERİ’ye sunucu hizmetleri için sağlanan e-mail hesapları sadece kurumsal firma yazışmalarını kapsamaktadır. Müşteri e mail hizmetlerini ASLA toplu mail gibi spam ve insanları rahatsız/ madur edici durumlarda kullanamaz. Kullanması durumunda uyarılmaksızın tüm sistemleri sunucu firması tarafından kapatılacaktır.

Madde 4 – aztmedya.net’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 aztmedya.net, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu web tasarımı hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 aztmedya.net, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan web site tasarım hizmeti ilgili oluşabilecek Web Tasarımı hataları ve sorunlarını 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Ancak Sunucu (Hosting) taraflı hata ve sorunlarda aztmedya.net hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sadece müşteri adına aztmedya.net hizmet alınan firma ile görüşebilir. Ya da yapılabilecek alternatif çözümleri müşteri ile paylaşarak soruları çözüme kavuşturabilir.

4.3 aztmedya.net, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 aztmedya.net, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 aztmedya.net, Tasarımını yapmış olduğu sitelerde .NET, html veya php alt yapısını kullanmaktadır. Müşteri özel bir talepte bulunmadığı sürece kullanılan bu sistemlere itiraz edemeyecektir. Müşterinin talepte bulunması ile aztmedya.net site tasarımında .NET, html ya da php kullanılarak istenilen site tasarlanacaktır.

4.6 aztmedya.net, Tüm Müşteri sitelerini periyodik olarak yedeklemek ile yükümlüdür. Bu yedeklemeler Aylıktır. Fakat bu yedekler SADECE aztmedya.net’in hatasından kaynaklanan sistem sorunları sebebiyle yedeklerden geri dönüş yapılması içindir. Müşteri ile bu yedekleri paylaşmak zorunda değildir.

4.7 aztmedya.net, İnternet sitesi hazır paketlerinde müşterilerine 1 yıl hosting hediye etmektedir. Ücret ödenmez ise site yayından kaldırılacak ve aztmedya.net müşteriye site ile ilgili hiç bir veri vermeyecektir.

4.8 aztmedya.net, Müşterilerine hosting hizmeti sağladığı durumda yapılmaması gereken şartları bildirecektir. Buna rağmen kuralları ihlal eden kullanıcılar sebebiyle diğer kullanıcıların sistem sorunu yaşamasından aztmedya.net asla sorumlu değildir. Sorumluluğu sorunu en kısa sürede çözmek için sunucu firması ile ortak çalışma yapmaktır.

4.9 aztmedya.net, Müşterilerine intenet sitesinde belirtmiş olduğu saatlerde destek ve müşteri taleplerini yanıtlamak ile yükümlüdür. Destek saatleri Hafta içi sabah 09:00 – 18:00, Hafta sonu 09:00 – 13:00 saatleridir. Bu saatlerde müşteri talepleri iş yoğunluğuna göre sırasıyla cevaplanmaktadır.Bu saatler haricinde gönderilen müşteri talepleri iyi niyete dayanarak ve müşterilerin mağdur olmaması sebebiyle cevaplanabilir. Destek hizmeti yapılan çalışmaların kayıt altında tutulabilmesi için SADECE mail olarak yapılmaktadır. Ancak acil durum, ya da mağduriyetini gidermek adına telefon ile destek aztmedya.net’nin kendi insiyatifinde ve iş yoğunluğuna göre verilebilmektedir.

Madde 5 – HİZMET İPTALİ

5.1 Müşteri herhangi bir sebeple web tasarım hizmetini iptal etmek istediğinide, yedek alma sorumluluğu müşteriye aittir. Sadece aztmedya.net tarafından hizmeti iptali sağlanır ise tüm dosyaları müşteriye vermek zorundadır.

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 Hizmet bedeli aztmedya.net tarafından 1(bir) yıllık……TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

6.2 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından aztmedya.net’a ödenecektir.

6.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda,aztmedya.net taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme …../……/……. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

6.4 aztmedya.net çalışmakta olduğu sunucu firmalarındaki şartlarıda göz önünde bulundurarak, olası değişikliklerde sözleşme maddelerini değiştirme hakkını saklı tutar.

aztmedya.net                                                                                                                                                           MÜŞTERİ